Contact ons via:

• Tel. nr.: 036-5291852

• Mobiel: 06-28512842

• E-mail: Marion@HarmoniousDogs.nl

A Balanced Dog is a Happy Pal

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING

 

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN

 

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

 

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING

 

ARTIKEL 8: EIGENDOM EN COPYRIGHT

 

ARTIKEL 9: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN